MAIATZAK 28, MAHAI-INGURUA: ERLIJIO ESKOLAN?


Askatasun erlijiosoa duen jendarteak fedea garatzeko lekua aproposak izan beharko ditu, besteak beste: elizak, meskitak, sinagogak…eskola ere leku aproposa da?
Maiatzaren 28an, ostegunean, 19:00etan, Bizkaiko Batzar Nagusietako aretoan. Hurtado de Amézaga 8n, Eskola laikoaren aldeko Plataformak antolatuko mahai-inguruan parte hartzen animatzen zaitu.
Mahai-inguruko partaideak ondoko hauek izango dira:
- ERELGUNEko partaide bat
- BAGARAko partaide bat
- ELIZA GARAko partaide bat
- BIZKAIKO EMAKUME ASANBLADAko partaide bat
Moderatzailea: Mariano Ferrer

28 MAYO, MESA REDONDA: ¿RELIGIÓN EN LA ESCUELA?


El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas…¿también lo es la escuela?

El día 28 de mayo, a las 19:00 horas, en las Juntas Generales de Bizkaia, calle Hurtado de Amézaga 8, Bilbao, charla-debate organizada por la Plataforma por una escuela laica.
Contará con la presencia de:
- Un/una representante de ERELGUNE
- Un/una representante de BAGARA
- Un/una representante de ELIZA GARA
- Una representante de ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA
Moderará: Mariano Ferrer

EZ EZAZU ZURE SEME ALABA MATRIKULATU ERLIGIO KLASETANEskola Publikoak laikoa izan behar du guztiona izan dadin, gure burua horretan ordezkatuta ikus dezagun gure sinesmenak kontuan izan gabe, gai hori pribatua baita. Laikotasunak eremuak banatu besterik ez du egin nahi (jakintza fedeagatik, politika erlijiotik, estatua elizatik) kontzientzia askatasuna bermatzeko eta sinesmen berberak ez dituen jendearen arteko bizikidetza posible izateko.

(Dena irakurri)

NO MATRICULES A TU HIJO/A EN RELIGIONLa Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias, que han de ser un asunto privado. El laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias), para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones.

(Leer entero)